Dofinansowanie dla Twojej inwestycji

AGROENERGIA

Czy mamy na pokładzie rolników?

Dla Was również istnieje dofinansowanie, którego celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Wniosek składamy przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Środki wypłacane są w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.
Ważne! Chcąc skorzystać z ulgi rolnej nie można pobierać dofinansowania z Agroenergii.

Dla kogo? Beneficjentem programu może zostać:

Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,

Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Na co?

Instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe i instalacje hybrydowe. Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej i cieplnej (w tym OZE) o zainstalowanej mocy od 10 do 50 kWp. Projekty polegające na zwiększeniu mocy nie podlegają dofinansowaniu.

Nabór potrwa od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia br. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.

Jak złożyć wniosek?

Na jakie wsparcie mogę liczyć?

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, pomp ciepła i magazynów energii. W przypadku mocy w przedziale 10-30 kW możemy liczyć na dofinansowanie w wysokości do 15 000 zł (maksymalnie do 20% kosztów kwalifikowanych), a moc w przedziale pomiędzy 30 a 50 kW oznacza wsparcie do 25 000 zł (do 13% kosztów kwalifikowanych).