Dofinansowanie dla Twojej inwestycji

ENERGIA DLA WSI

Dla kogo?

Jest on skierowany do rolników, spółdzielni energetycznych (istniejących i dopiero powstających) oraz stowarzyszonych w nich osób.

Na co?

Rolnik, który skorzysta z programu, będzie mógł dofinansować instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe o mocy powyżej 50 kW (nie większej niż 1 MW) oraz magazyn energii. Istniejąca spółdzielnia energetyczna lub jej członek lub powstająca spółdzielnia energetyczna, którzy skorzystają z programu, będą mogli dofinansować instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe o mocy powyżej 10 kW (nie większej niż 10 MW) oraz magazyn energii.

Nabór potrwa od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia br. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.

Jak złożyć wniosek?

Na jakie wsparcie mogę liczyć?

Wsparcie pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego i może zostać wypłacone w postaci pożyczki lub dotacji. Możemy ubiegać się o pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji fotowoltaicznych i turbin wiatrowych oraz o dotację do 20% kosztów kwalifikowanych na magazyn energii (pod warunkiem, że zostanie on zintegrowany ze źródłem energii, które będzie budowane równolegle w ramach inwestycji).