Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.energyset.pl (dalej: serwis).

2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez serwis jest EnergySet Sp. z o.o., adres: Gdakowo 26A, 82-550 Prabuty, KRS: 0000980396, NIP: 581-197-58-15, REGON: 522483550, adres poczty elektronicznej: biuro@energyset.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

 • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
 • komunikacji z użytkownikiem (formularz kontaktowy itp.)
 • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody użytkownika na jego otrzymywanie),
 • prowadzenia systemu komentarzy,
 • świadczenia usług społecznościowych,
 • promocji oferty administratora,
 • personalizacji serwisu dla użytkowników,
 • działań analitycznych i statystycznych,
 • windykacji należności,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane, w szczególności do momentu udzielania Ci wyczerpujących odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z Twoją prośbą lub zakończenia umowy. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.      

VI. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

2. Podane nam dane osobowe przekazujemy stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w takich obszarach jak: wykorzystywanie i utrzymanie zasobów informatycznych, w tym poczty elektronicznej i strony internetowej, narzędzi internetowych, z których korzystamy, aby zbierać i analizować informacje o ruchu na naszej stronie lub prowadzić działania marketingowe. 

3. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa użytkowników

1. Użytkownik serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres biuro@energyset.pl.

3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

1. W ramach działalności strony internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
 • dostosowania reklam wyświetlanych użytkownikowi do jego preferencji;
 • tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze strony internetowej.

4. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

5. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez użytkownika.

6. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym.

7. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki.

9. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności, przy czym prawa użytkowników nie zostaną ograniczone.

2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w serwisie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.