Dofinansowanie dla Twojej inwestycji

MÓJ PRĄD 5.0

Dla kogo?

Program skierowany do prosumentów, którzy rozliczają się w net-billingu.
Rozliczający się w starym systemie, mogą otrzymać wsparcie zmieniając system opustów na net-billing. 

W tej edycji wyróżniono 3 grupy wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:
1. Wnioskodawcy rozliczający się w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania.
2. Wnioskodawcy rozliczający się systemie opustów, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania, pod warunkiem przejścia na net-billing.
3. Wnioskodawcy rozliczający w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:
a) mikroinstalacja, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i opłacona w okresie od 01.02.2020 r.,
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing,
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie.

Na co?

Mój Prąd 5.0 obok fotowoltaiki współfinansuje magazyny energii, HEMS, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego gospodarstwa domowego w ramach wniosku Mój Prąd 5.0 wynosi 58 000 zł, ale jednocześnie nie może ona przekroczyć 50% kosztów inwestycji.

Wysokość dofinansowania wynosi (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

Jak uzyskać

Wnioski o dotacje w ramach programu można składać przez generator wniosków o dofinansowanie na stronie NFOŚiGW https://gwd.nfosigw.gov.pl

Dofinansowanie możemy połączyć z ulgą termomodernizacyjną. Nie połączymy go natomiast z innymi formami wsparcia, w tym z programem „Czyste Powietrze”. Również w przypadku skorzystania z ulgi rolnej, nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

Szczegóły dotyczące dofinansowania dostępne są na stronie internetowej