Dofinansowanie dla Twojej inwestycji

FOTOWOLTAIKA DLA WSPÓLNOT

Program umożliwia odzyskanie 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego.

Autokonsumpcja dotyczy jedynie części wspólnej, a wyprodukowane nadwyżki energii trafią do sieci. Będą one rozliczane miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i zasilą konto właściciela. Przychody właściciela obniżą co do zasady koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby.

Dla kogo?

Zarządcy (administracja) wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i TBS.

Na co?

Zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii, a także modernizację instalacji, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25%. Dofinansowaniem będą też objęte systemy wspomagające - np. magazyny energii czy pompy ciepła.

Na jakie wsparcie mogę liczyć?

W ramach grantu będzie można otrzymać wsparcie do 50% kosztów instalacji.

Jak złożyć wniosek?

Na jakie wsparcie mogę liczyć?

W ramach grantu będzie można otrzymać wsparcie do 50% kosztów instalacji.