EnergySet

Blackout – realny scenariusz?

Spotkaliście się kiedyś z pojęciem „blackout”? Zastanawialiście się z czym jest związane? Przychodzimy z wyjaśnieniem. 

Blackout to sytuacja, w której sieć energetyczna przestaje działać w całości lub w pewnej części. To nic innego, jak nagła i poważna awaria systemu elektroenergetycznego, której efektem jest brak zasilania. Nawet krótka przerwa w dostawie prądu potrafi skutecznie sparaliżować działanie gospodarstwa domowego, firmy czy jakiejkolwiek innej instytucji. 

Jakie są przyczyny powstawania blackoutu? 

  • przeciążenie sieci, 
  • uszkodzenie linii elektroenergetycznych,
  • błędy w zarządzaniu siecią,
  • awarie w elektrowniach,
  • gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

Blackouty są poważnym problemem w dzisiejszych czasach, ponieważ wiele aspektów naszego życia opiera się na dostępie do energii elektrycznej. W przypadku blackoutu, niektóre usługi, takie jak klimatyzacja, ogrzewanie, oświetlenie i łączność, stają się niedostępne, co może powodować nie tylko utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu, ale również poważne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Blackouty mogą mieć poważne skutki, w tym utrudnienia w komunikacji, przerwy w dostawie wody i żywności oraz utrudnienia w działaniu służb medycznych i ratowniczych.

W celu minimalizacji ryzyka blackoutów, operatorzy systemów elektroenergetycznych muszą stale monitorować i zarządzać sieciami, a także inwestować w nowe technologie, takie jak inteligentne sieci energetyczne, które pozwalają na lepsze zarządzanie i kontrolowanie dystrybucji energii. Ważne jest zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy produkcją energii, a jej zużyciem.

Ponadto, ważne jest, aby indywidualni użytkownicy energii również podejmowali kroki w celu minimalizacji ryzyka blackoutów, na przykład poprzez stosowanie energooszczędnych urządzeń, korzystanie z energii odnawialnej, a także ograniczenie zużycia energii w czasie szczytu.

Żyjemy obecnie w dobie wysokiej cyfryzacji i nasze codziennie funkcjonowanie zależne jest w dużym stopniu właśnie od energii elektrycznej. Alternatywne i niezależne źródła energii elektrycznej pomogą nam funkcjonować w kryzysowej sytuacji.

Czy scenariusz blackoutu może zrealizować się w Polsce? Czy musimy liczyć się z długimi przerwami w dostawie energii elektrycznej? 

Na chwilę obecną istnieje niewielkie ryzyko, ponieważ większość energii pochodzi ze spalania węgla. Nie możemy jednak całkowicie wykluczyć ryzyka związanego z blackoutem. Stan sieci przesyłowej pozostawia wiele do życzenia, a jej modernizacja przebiega zdecydowanie wolnej niż wymaga tego sytuacja.

Nie ma powodu do lęku, ale warto mieć świadomość istnienia takiego zjawiska i ewentualnych rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie w przypadku jego wystąpienia.

Zastanawiasz się jak możesz uchronić siebie i swoich bliskich przed zjawiskiem blackoutu? Nasi technicy znajdą dla Ciebie dobre rozwiązanie!

Zobacz Również