EnergySet

Jak działa magazyn energii z fotowoltaiką?

Wszystkie gospodarstwa domowe muszą mieć stały dostęp do energii elektrycznej, a także nieustannie wzrasta ilość urządzeń, które z niej korzystają, jednocześnie zwiększając nasze zapotrzebowanie energetyczne. Z pomocą przychodzą instalacje fotowoltaiczne. Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku łączna moc w fotowoltaice przekroczyła 13 GW (dane z raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2023”) .

Ponad milion instalacji fotowoltaicznych podłączonych jest do infrastruktury sieciowej. Właścicielom niewątpliwie przynoszą oszczędności, ale jednocześnie stanowią coraz większe obciążenie dla przestarzałej i dawno nie modernizowanej sieci energetycznej. Rosnąca liczba instalacji staje się więc coraz to większym problemem dla zakładów energetycznych. Niestety modernizacja infrastruktury, z racji bardzo wysokich kosztów, postępuje w powolnym tempie.

Instalacja fotowoltaiczna pozwala na produkcję darmowego prądu dzięki wykorzystaniu promieniowania słonecznego, ale wiąże się początkowo z niemałą inwestycją. O szybkości jej zwrotu w dużej mierze decyduje poziom autokonsumpcji wyprodukowanej energii. Średnio wynosi ona zaledwie do 30%! A co z pozostałymi 70%? Nadwyżka zostaje przekazana do sieci energetycznej i przetworzona wg obowiązującego modelu rozliczeń.

O modelach rozliczeń pisaliśmy już na naszym blogu – https://energyset.pl/zasady-rozliczania-fotowoltaiki-czy-nadal-jest-oplacalna/

Jak możemy zwiększyć naszą autokonsumpcję?

Z pomocą przychodzi nam instalacja magazynu energii. Gromadzi on nadwyżki energii i umożliwia korzystanie z nich, gdy instalacja nie pracuje, np. w nocy, podczas pochmurnego dnia czy w przypadku awarii sieci energetycznej. Wykorzystanie magazynu energii, jako dodatku do instalacji fotowoltaicznej, może zwiększyć poziom autokonsumpcji nawet do 70%. Nie jest to jedyny sposób na jej zwiększenie, ale niewątpliwie jest jednym z tych, które przynoszą najlepsze efekty.

Magazyn przyspieszy więc czas zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną, a dodatkowo zapewni bezpieczeństwo energetyczne. Jego instalacja znacznie odciąży sieci dystrybucyjne.

Nowoczesne instalacje wyposażone są w specjalistyczne falowniki, które mogą pracować z siecią energetyczną (on-grid) oraz poza siecią (off-grid), dzięki czemu użytkownik zyskuje zabezpieczenie w razie awarii lub blackoutu. Najlepszym rozwiązaniem jest więc instalacja hybrydowa – gotowa do pracy z siecią i magazynem energii.

Magazyn energii jest szczególnie opłacalny dla prosumentów, którzy zdecydowali się na montaż instalacji fotowoltaicznej po 31 marca 2022 r. i są rozliczani w systemie net-billing. Od lipca 2024 r. nadwyżki energii będą rozliczane w oparciu o ceny godzinowe. Magazyn energii pozwoli prosumentom na zarządzanie sprzedażą i zakupem energii, tak by było to możliwie najbardziej opłacalne.

Jak działa magazyn w duecie z fotowoltaiką

Magazyn umożliwia nam korzystanie z energii elektrycznej w innym czasie niż jest ona wytwarzana przez instalację fotowoltaiczną. W praktyce działa to tak, że energia z instalacji w pierwszej kolejności zasila urządzenia w domu, a nadwyżki, których nie zużyjemy na bieżąco, trafiają do magazynu. Zgromadzona energia może być pobrana, gdy produkcja jest niewystarczająca na nasze potrzeby lub gdy całkowicie ustaje.

W godzinach porannych instalacja produkuje niewielką ilość prądu, a urządzenia w naszym domu mogą czerpać energię z magazynu (oczywiście pod warunkiem, że jest on naładowany). Jeżeli zdarzy się tak, że baterie nie będą naładowane, wówczas odbiorniki pobiorą energię z sieci. W późniejszych godzinach wyprodukowana energia na bieżąco zużywana jest na potrzeby mieszkańców, a niewykorzystane nadwyżki trafiają do magazynu. Wieczorem sytuacja jest analogiczna jak w przypadku poranka – niewielka lub zerowa produkcja i możliwość wykorzystania energii z baterii.

Warto zaznaczyć, że fotowoltaika z magazynem energii nie jest tylko ekologicznym rozwiązaniem, ale również przyszłościowym trendem w sektorze energetycznym. Rośnie liczba domów i  przedsiębiorstw, które inwestują w te systemy, co świadczy o rosnącej świadomości ekologicznej i ekonomicznej.  Skontaktuj się z naszymi technikami i również spróbuj tego rozwiązania!