EnergySet

Zasady Rozliczania Fotowoltaiki – czy nadal jest opłacalna?

Net metering, zwany systemem odpustów, czyli stary system rozliczania fotowoltaiki zakłada ilościowe rozliczenie produkcji energii. Za każdą wprowadzoną do sieci 1 kWh nadwyżki zakład energetyczny oddaje 80% (w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp) lub 70% (gdy moc instalacji wynosi 10-50 kWp).

w 2022 r. zmienił się system rozliczania i opłacalność stanęła pod znakiem zapytania.

Czy mam obowiązek przejścia z systemu odpustów na net-billing? NIE. Możesz być rozliczany w tym systemie przed 15 lat (od 1.04.2022 r.). Możesz zmienić system rozliczania, ale nie jest to obowiązkowe.

Nowy systen rozliczeń czyli net billing polega na wartościowym rozliczaniu energii produkowanej i pobieranej z sieci. Część wyprodukowanej energii zużywana jest w ramach autokonsumpcji na bieżąco, a nadwyżki sprzedawane są do sieci po średniej cenie hurtowej z poprzedniego miesiąca. Jeżeli instalacja nie pokryje w danym okresie naszego zapotrzebowania możemy dokupić energię z sieci, niestety już po innej, wyższej cenie. Odprowadzając nadwyżki do sieci tworzymy depozyt prosumencki, który pomniejsza należność za energię, którą pobraliśmy z sieci. Środki z depozytu możemy użytkować przez 12 miesięcy od dnia przypisania kwoty na koncie.

W nowym systemie rozliczeń opłacalność zależna jest od poziomu autokonsumpcji. Im większe zużycie energii na bieżące potrzeby, tym większe korzyści.

Z czego wynikła zmiana systemu rozliczania fotowoltaiki? Odpowiedź jest prosta: PRZESTARZAŁA INFRASTRUKTURA. Duża ilość instalacji fotowoltaicznych podłączonych do jednej sieci energetycznej powoduje przeciążenia, zwłaszcza w słoneczne dni, kiedy panele produkują duże ilości energii. Net-billing ma zapewnić do stabilnego rozwoju energetyki. Jest też impulsem do zwiększania autokonsumpcji i montażu magazynów energii.

Mamy dobrą wiadomość do osób, które nie wiedzą czy warto jeszcze zainwestować w fotowoltaikę. Mimo zmian nadal jest to w pełni opłacalne, zwłaszcza w dobie wzrastających cen za energię elektryczną. Wydłużył się jedynie szacunkowy czas zwrotu Twojej instalacji. Dostępne dofinansowania i ulga termomodernizacyjna pozwolą na przyspieszenie zwrotu inwestycji. 

Od 1 lipca 2024 r. oddane nadwyżki będą rozliczane z zastosowaniem taryf dynamicznych według cen godzinowych. Oznacza to większe korzyści – energię sprzedajemy wtedy, gdy cena jest najwyższa, a magazynujemy, gdy osiąga najniższe wartości.

Zobacz Również