EnergySet

Fotowoltaika a ochrona środowiska naturalnego

Zastanawialiście się kiedyś jak fotowoltaika oddziałuje na środowisko naturalne? Czy ten wpływ jest negatywny, neutralny czy korzystny? Spieszymy z odpowiedzią! Wpływ jest niewątpliwie korzystny. Nie bez powodu energia słoneczna nazywana jest zieloną energią. Moduły fotowoltaiczne wykorzystują energię słoneczną do produkcji prądu. Składają się one z ogniw, w których zachodzi efekt fotowoltaiczny, w efekcie którego następuje produkcja prądu stałego. Energia ta trafia do falownika, który przekształca ją w prąd zmienny, który wykorzystujemy w domu. To świetna alternatywa dla nieekologicznych źródeł energii. 

Niewątpliwą korzyścią, którą fotowoltaika przynosi przyrodzie jest bezemisyjność. Przy jej wykorzystaniu nie powstają żadne odpady stałe, ścieki czy inne zanieczyszczenia, które zwykle towarzyszą produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Jednocześnie użytkując własną instalację przyczyniamy się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Średni wskaźnik emisji udostępniony przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wynosi – 812 kg CO2/MWh, czyli produkując 1000 kWh energii ze słońca obniżamy emisję CO2 o 812 kg. Inwestując we własną instalację przyczyniamy się więc do poprawy jakości powietrza w naszym najbiższym otoczeniu. Ślad węglowy, który pozostawiają instalacje jest znikomy, a dzięki stale rozwijającej się technologii stale się zmniejsza. 

Nie zapominajmy również o tym, że instalacje nie emitują żadnych dźwięków i są całkowicie bezpieczne i neutralne dla ludzi oraz zwierząt. 

Pamiętajmy jednak, że nie istnieją rozwiązania pozbawione wad. Podczas produkcji modułów wykorzystywane są toksyczne pierwiastki chemiczne. Sam proces jest jednak nieustannie udoskonalany, a konstrukcja modułu uniemożliwia wydostanie się tych substancji i oddziaływanie na środowisko. W zasadzie to jedyny aspekt negatywnie oddziałujący na środowisko naturalne. Wśród nowych rozwiązań są już moduły fotowoltaiczne nieposiadające w składzie ołowiu. Istnieje więc szansa, że wkrótce pojawią się produkty bez żadnych szkodliwych substancji, całkowicie nautralne dla środowiska. 

Istnieje również kwestia niestabilności odnawialnych źródeł energii. Słońce nie świeci przecież przez całą dobę, ale efektywne magazynowanie wyprodukowanego prądu zapewniają magazyny energii. Dzięki nim uzyskujemy rezerwę prądu na wypadek, gdyby nasza instalacja nie produkowała optymalnej ilości. O korzyściach i działaniu magazynów energii pisaliśmy już na naszym blogu. Zapraszamy do lektury!

Złoża paliw kopalnych na naszej planecie są ograniczone, a ich zasoby kiedyś się wyczerpią. Warto więc szukać alternatywnych opcji. Na chwilę obecną OZE jest najbardziej optymalnym i ekonomicznym sposobem pozyskania energii elektrycznej. 

Czy możemy zatem powiedzieć, że fotowoltaika ma związek z ochroną przyrody i środowiska? Owszem. Inwestując we własną instalację przyczyniamy się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną pozyskaną z konwencjonalnych źródeł energii, a co za tym idzie, do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Zyskujemy zeroemisyjne, ekologiczne i ekonomiczne źródło energii elektrycznej. Fotowoltaika to więc zysk dla użytkownika i przyrody.

Zobacz Również