EnergySet

Rozwój Elektromobilności w Polsce

Polacy coraz chętniej przesiadają się do pojazdów elektrycznych. Mimo że elektryki nadal stanowią niewielki odsetek ogółu pojazdów, które poruszają się po naszych drogach, to w ubiegłych latach obserwujemy stały wzrost zainteresowania tą formą transportu. Rosnące ceny paliw oraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa niewątpliwie przyczynia się do rozwoju elektromobilności. Nie bez znaczenia jest tutaj również porównanie kosztów eksploatacji pojazdu z silnikiem spalinowym i elektrycznym. Czy to skromny początek wielkiej zmiany w polskiej motoryzacji?

Czym właściwie jest cała ta elektromobilność? 

To ogół zagadnień odnoszących się do użytkowania pojazdów elektrycznych. Pojęcie odnosi się nie tylko do konstrukcji, technologii i eksploatacji, ale także do infrastruktury ładowania. Na elektromobilność składają się też aspekty społeczne, prawne i gospodarcze, związane z produkcją, nabywaniem i użytkowaniem elektryków.

W grudniu 2022 r. po polskich drogach poruszało się 61 570 samochodów elektrycznych.  Auta  elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) stanowiły 51% (31 249 szt.), a pozostałe 49% czyli 30 321 szt. to auta hybrydowe typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles). 

Ubiegły rok przyniósł również rozwój infrastruktury ładowania. Na koniec roku funkcjonowało 2565 ogólnodostępnych stacji ładowania. Większość, bo aż 71%, stanowiły wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy do 22 kW. Jedynie 29% to szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC). 

BARIERY

Badania, które zostały przeprowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) podają, że głównymi problemami, które blokują rozwój elektromobilności w Polsce są:

  • wysokie koszty zakupu samochodów elektrycznych, 
  • ograniczony zasięg, który mogą pokonać na jednym ładowaniu,
  • brak odpowiedniej infrastruktury ładowania.

Na koniec grudnia 2022 r. mieliśmy 2565 stacji ładowania. Czyli średnio 160 stacji ładowania w jednym województwie. Niewiele, prawda?

Zmniejszenie oddziaływania tych barier będzie stanowiło istotny impuls do rozwoju elektromobilności w naszym kraju. 

SZANSE

Polski rząd przygotował program wspierający zakup samochodów elektrycznych „Mój Elektryk”. Dotacja dla osób fizycznych w wysokości 18 750 zł (w przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny 27 000 zł). Ważną kwestią jest tutaj ograniczenie maksymalnej wartości pojazdu, na który możemy uzyskać dofinansowanie – jest to 225 000 zł. Warunki uzyskania dofinanowania oraz progi finansowe są nieco odmienne w przypadku przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne.

Regulacje krajowe i unijne stanowią fundamenty rozwoju tego sektora motoryzacji. 

Komfort użytkowania, niższe koszty eksploatacji, mniejsza ingerencja w stan środowiska naturalnego, ograniczenia emisji hałasu, niewielka awaryjność – to tylko kilka aspektów, które mogą przyczynić się do większego zainteresowania elektrykami w przyszłości.

Podążaj w stronę elektromobilności razem z EnergySet!

Zainwestuj we własną ładowarkę do samochodu elektrycznego. 

Zobacz Również